Welcome to Scribd!

Fat furnal furnal revizuire nagara, Uploaded by

Views: Transcription 1 Coordonatori: Comandor dr. Cristian ENACHE Responsabilitatea asupra conţinutului ştiinţific al studiilor şi comunicărilor prezentate revine exclusiv autorilor art. Materialele publicate au fost incluse în volum în forma tehnoredactată de către autori.

Studiile, comunicările şi rezumatele în limba engleză aparţin autorilor. Marian Moşneagu, col. Petrişor Florea, dr. Moşneagu, Marian ed. Florea, Petrişor ed. Ţucă Cornel ed. Florin C. În această zi de sărbătoare, mă adresez dumneavoastră, arhiviştilor militari, cerându-vă să utilizaţi toate mijloacele moderne de prelucrare, stocare şi acces la informaţiile de interes istoric de care dispuneţi pentru păstrarea şi valorificarea ştiinţifică a tezaurului arhivistic al Armatei României.

Astăzi, tradiţiile Depozitului de Arhivă al Armatei, înfiinţat în urmă cu 92 de ani, la 26 iulieprin Ordinul nr. De-a lungul celor de ani de existenţă, Serviciul Istoric al Armatei, prin structurile subordonate, a gestionat, prelucrat şi fat furnal furnal revizuire nagara în condiţii optime valorosul tezaur documentar al oştirii, printr-un efort constant de dăruire şi competenţă profesională în care se regăsesc activitatea neobosită, experienţa şi sacrificiile cotidiene ale generaţiilor de arhivari, arhivişti, bibliotecari, documentarişti, muzeografi şi istorici, militari şi civili care, în vreme de război sau pe timp de pace, în condiţii speciale de lucru, şi-au îndeplinit exemplar datoria.

Domnilor ofiţeri, fat furnal furnal revizuire nagara militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, salariaţi civili, Cu prilejul Zilei Arhivelor Militare vă cer să rămâneţi consecvenţi preocupărilor dumneavoastră remarcabile de păstrare şi valorificare ştiinţifică a fondului arhivistic al Armatei României, precum şi demersului salutar de implementare a metodelor moderne de prelucrare informatizată şi arhivare electronică.

În numele conducerii Statului Major General şi al meu, personal, vă transmit aprecierea şi admiraţia noastră pentru competenţa, pasiunea şi responsabilitatea cu care vă îndepliniţi această nobilă misiune.

Vă asigur de tot sprijinul şi susţinerea logistică necesare operaţionalizării şi eficientizării activităţilor specifice, precum şi valorificării în folosul generaţiilor viitoare a inestimabilelor lecţii de competenţă şi virtuţi ale trecutului Armatei Române. Vă felicit pentru activitatea prestigioasă pe care o desfăşuraţi şi vă urez multă sănătate şi fericire alături de cei dragi, precum şi împlinirea tuturor aspiraţiilor personale şi profesionale.

În contextul asigurării premizelor câştigării Războiului, faţă de necesarul impus desfăşurării trupelor româno-ruse, al nevoilor de aprovizionare a armatei pe diverse etape, în fronturi de luptă, pentru executarea manevrelor militare şi evacuarea răniţilor şi prizonierilor, reţeaua de cale ferată s-a dovedit a fi insuficientă.

La începutul anuluiRomânia dispunea de km de cale ferată şi un parc de material rulant format din locomotive cu aburi de diverse tipuri constructive, precum şi de peste de vagoane de călători şi marfă de capacităţi diferite, ceea ce nu s-a dovedit a fi un număr suficient necesarului solicitat de către armată, vagoane care erau într-o stare precară şi necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.

La 4 apriliela Bucureşti, s-a semnat, de către Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe al României şi de către baronul Dimitri Stuart, consulul general al Rusiei în România, Convenţia româno-rusă prin care se promitea trecerea liberă pe teritoriul României a armatei imperiale ruse, cu condiţia asigurării drepturilor politice ale statului român şi apărării integrităţii ţării. În acest context, armatele imperiale ruse urmau să intre în ţară atât pe la Ungheni, cât şi pe la Galaţi şi să se îndrepte spre Balcani pe la Zimnicea, interesul nostru fiind ca trupele militare străine să tranziteze cât mai repede teritoriul ţării noastre, în scopul unei staţionări minime.

Având în vedere configuraţia reţelei feroviare la frontiera româno-rusă, precum şi iminenţa războiului, guvernul imperial rus şi statul major al armatei, după o analiză de tranzitare a României de către trupele ruseşti, a ajuns la concluzia că se impune şi este mai avantajos ca armata rusă să treacă frontiera pe la Galaţi decât pe la Ungheni, fat furnal furnal revizuire nagara pentru care s-a trecut, deîndată, în iuniela proiectarea liniei de cale ferată Tighina - Reni - Galaţi.

Lucrarea în sine nu a fost deloc simplă, pentru realizarea acesteia fiind folosiţi peste de lucrători şi utilizate aproximativ de căruţe. S-au executat 5,3 milioane metri cubi de terasamente şi poduri şi podeţe cu o lungime de m.

Punerea în funcţie a acestei secţii de circulaţie a avut ca efect blocarea portului Giurgiu cu trupe şi efecte militare. Deblocarea fat furnal furnal revizuire nagara situaţii a constat în construirea unei linii de cale ferată care să se ramifice din linia Bucureşti-Giurgiu şi să ajungă la Zimnicea, de aici urmând să se facă trecerea Dunării pe malul bulgăresc, la Şiştov, cu feribotul.

Construcţia liniei a demarat în 15 septembriepe distanţa de 64 km, între Frăţeşti şi Zimnicea şi s-a finalizat în 5 decembrie Lucrările efective au constat în metri cubi de terasamente şi construirea a două poduri, respectiv unul peste râul Vedea, în lungime de 60 metri şi un al doilea peste pârâul Pasărea, în lungime de 30 metri.

Trecerea Dunării între Zimnicea şi Şiştov s-a făcut cu ajutorul a două feriboturi cu abur, aduse cu mari eforturi de pe Rin. În anii numeroşi ofiţeri şi-au adus aportul la propăşirea acestor domenii, au activat în învăţământul militar şi au publicat valoroase lucrări.

Ştiinţa geografiei, precum şi domeniile practice de aplicare a acesteia, geodezia, topografia, cartografia, au fost ilustrate de numele unor militari, precum Constantin Căpitănescu, Constantin I. Brătianu, Constantin I. Barozzi, Scarlat Panaitescu, cu o activitate deosebită, mai ales primii trei, care au realizat întâia hartă modernă a României, cunoscută sub numele de Harta celor trei Constantin.

Foto: C.

Studiile generalului C. Brătianu, Notiţe asupra chartelor actuale ale României, urmate de un proiect pentru alcătuirea chartei generale a regatuluiInstrucţiuni pentru determinări geodeziceÎnsemnătatea hartei României pentru economia naţionalăStabilirea regimului cadastral de care are nevoie România etc.

Fat furnal furnal revizuire nagara Decizia ministerială nr. Cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al ţării, Academia Română, a numărat între membrii ei de onoare, activi sau corespondenţi şi cadre ale armatei.

În continuare, facem referire la activitatea unor distinşi ofiţeri ai armatei române, unii dintre ei membri ai Academiei române care şi-au adus un valoros aport la dezvoltarea geografiei sau geodeziei.

Unul dintre aceştia a fost generalul de divizie Slăniceanu Gheorghe născut la data de 23 aprilie în Bucureşti. A fost admis în cadrul Şcolii Militare de Ofiţeri din Bucureşti pe care o termină ca şef de promoţie 3. Între anii a fost ataşat al Institutului geografic al armatei austriece pentru ridicarea hărţii Munteniei. El a fost unul dintre primii autori militari care a abordat, în mod special, probleme teoretice ale tacticii si strategiei, acordând o mare atenţie aspectelor geografice ale celor două părţi componente ale artei militare.

fat furnal furnal revizuire nagara

Strategia era definită ca arta de a conduce efective mari pe o întinsă suprafaţă geografică, iar ştiinţa geografiei şi topografiei formau baza oricărei acţiuni militare. În acest context, el a scos în evidenţă importanţa strategică a căilor de comunicaţie, a oraşelor şi satelor, pădurilor, munţilor, cursurilor de apă, care devin puternice obstacole şi pot forma bune linii de apărare. Despre căile de comunicaţie, el menţiona că rolul lor strategic este mai important decât cel tactic, mai ales în ţările dezvoltate cultural, unde fat furnal furnal revizuire nagara nu se pot deplasa decât pe aceste căi 4.

Numeroasele atribuţii îndeplinite de generalul Slăniceanu pe linie de comandă şi de conducere la nivelul armatei, nu l-au împiedicat să desfăşoare şi o bogată activitate teoretică, concretizată în elaborarea a numeroase studii şi lucrări.

Astfel, în fat furnal furnal revizuire nagara apărut în Drumurile de fier considerate ca linii de operaţii militare, se sugerau modalităţile de realizare în plan strategic a transporturilor şi manevrei de forţe şi mijloace.

fat furnal furnal revizuire nagara

Din anul a început instrucţia militară propriu-zisă, regulamentele folosite fiind cele după care se pregăteau trupele din armata permanentă şi teritorială.

I, Editura Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti,p 12 La baza acestei instrucţii a stat Manualul ostaşului miliţian elaborat de colonelul la acea dată Gh.

Îna fost editată Istoria artei războiului de la începutul lumii şi până în zilele noastre şi funcţiile strategiei moderne cu aplicaţii de la războiul din şiiar înCurs de studii.

Tactică şi strategie de geografie elementară. Personalitate complexă, generalul Slăniceanu a dat dovada calităţilor sale de ofiţer de stat major şi organizator militar.

ARMATA ROMÂNĂ ŞI SOCIETATEA CIVILĂ

Ocupând cele mai înalte funcţii în ierarhia militară, numele său este asociat cu conducerea Statului Major Român în Războiul de Independenţă din Generalul de brigadă Brătianu Constantin, nume de rezonanţă în domeniul geografiei militare a urmat Şcoala militară de ofiţeri din BucureştiŞcoala de mine şi Şcoala de Stat major din Paris.

După terminarea şcolii militare a fost ataşat grupului de ofiţeri austrieci care efectuau în ţara noastră lucrări de geodezie şi cartografie. S-a specializat în cartografie, lucrând în Franţa, Belgia şi Viena, iar din anul Şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Depozitului de Război, sub conducerea generalului Constantin Barozzi, unde a contribuit la modernizarea serviciului topo-geodezic al armatei.

Но они разошлись, ограничившись коротким приветствием. Николь поблагодарила судьбу за то, что одета в форму.

A fost preşedintele comisiei pentru organizarea Secţiunii militare a Expoziţiei Generale Române din anulconsacrată împlinirii fat furnal furnal revizuire nagara de ani de la cucerirea Daciei de către Traian şi a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I. A făcut parte din colectivul care a înfiinţat Societatea geografică română şi buletinul acesteia. A desfăşurat o prolifică activitate ştiinţifică de-a lungul a peste patru decenii.

Dintre lucrările sale amintim: Notiţe asupra proiecţiei luminii la distanţe mari; Călătorii de stat major; Însemnătatea istoriei naţionale pentru instrucţiunea militară; Însemnătatea chartei ţării pentru apărarea naţională; Însemnătatea istoriei naţionale din punct de vedere militar; Însemnătatea hărţii ţării pentru istoria patriei şi neamului.

Generalul de brigada Brătianu Constantin a contribuit împreună cu G. Lahovari şi Grigore Tocilescu la elaborarea lucrării în patru volume - Marele dicţionar geografic al României - alcătuit şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe. Inginer de geniu, specialist în topografie a avut o contribuţie esenţială la elaborarea Hărţii României.

El spunea că succesele militare se datorează în special ştiinţei, iar comandanţii trebuie să cunoască terenul pentru a avea succes în luptă.

Excelent topograf el a insistat în lucrările sale asupra necesităţii nivelului pregătirii topografice a personalului armatei, susţinând că această disciplină să-si regăsească un rol important în planurile şi programele din învăţământul militar. Ca director al Institutului Geografic al Buckeye pmr pierderi în greutate recenzii şi ca profesor în diverse instituţii de învăţământ, Brătianu Constantin a acţionat stăruitor în sensul materializării cerinţelor de mai sus.

În propunerile sale referitoare la organizarea administraţiei centrale a Ministerului de Război, generalul de brigadă Brătianu Constantin aprecia importanţa Institutului Geografic al Armatei pe care îl considera ca un serviciu ştiinţific, având scopul de a veni în ajutorul armatei şi naţiunii oferind date geografice şi statistice necesare pregătirii armatei şi ţării pentru război. A adus importante contribuţii la dezvoltarea literaturii militare naţionale.

În primul rând el a iniţiat, condus şi îndrumat activitatea multor reviste militare pierde grăsime rapid într o săptămână şi-au propus în programul de activitate încurajarea scrisului militar.

În al doilea rând a militat pentru amplificarea preocupărilor teoretice în rândul corpului de cadre.

În al treilea rând el s-a străduit să facă cunoscute opiniei publice româneşti realizările pe plan teoretic în domeniul militar 7. Aşa cum aprecia generalul Brătianu, de o adevărată literatură militară naţională nu se putea vorbi decât din prima jumătate a secolului al XIX-lea datorită activităţii unor personalităţi şi a unor publicaţii, cum ar fi: Magazin istoric, Monitorul Oastei, România Militară, prin care se mai auzea vocea trecutului glorios al neamului românesc.

II, Editura Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti,p fat furnal furnal revizuire nagara mişcarea teoretică a fost mult mai vie, numărul celor care se exprimau prin scris, valoarea lucrărilor, numărul şi calitatea revistelor militare sporind considerabil.

După opinia sa, o naţiune care va nesocoti învăţămintele istoriei militare şi va căuta fat furnal furnal revizuire nagara să imite sau să preia experienţele altora, nu va putea produce nimic folositor, nimic stabil.

A avut meritul de a fi propus crearea unei catedre pentru istoria militară a naţiunii în şcolile militare, o secţiune istorică la Statul Major al armatei şi o revistă pentru istoria militară.

Demnă de subliniat este, de asemenea, contribuţia sa la dezvoltarea muzeografiei militare, el fiind, fat furnal furnal revizuire nagara cum a fat furnal furnal revizuire nagara, preşedintele Secţiunii militare la Expoziţia generală română dince poate fi apreciată ca o etapă importantă în dezvoltarea unui muzeu militar. EI a intenţionat ca expoziţia să se regăsească întro lucrare de mari proporţii care să se constituie într-o frescă a vieţii militare româneşti.

S-a implicat în problemele epocii sale, intervenind cu autoritatea sa ştiinţifică. Recunoscând meritele ştiinţifice ale lui Constantin Brătianu, Academia Română l-a ales, la 22 apriliemembru corespondent în Secţiunea ştiinţifică.

fat furnal furnal revizuire nagara

Acelaşi for i-a refuzat însă, înalegerea ca membru plin în locul rămas vacant prin moartea generalului Fălcoianu 8. Alt ofiţer care şi-a adus o importantă contribuţie ca ofiţer de stat major a fost generalul de divizie Fălcoianu Ştefan, absolvent al Şcolii de ofiţeri de stat major din Franţa şi al Şcolii Politehnice din Paris.

Вы готовы. - завопил Патрик, прикладывая к плечу винтовку и дважды выстрелив. - Они совсем. Макс пошатнулся, но Патрик поддерживал своего раненого друга на последних пятидесяти метрах, остававшихся им до подводной лодки.

După terminarea războiului dineste numit delegat militar al guvernului român pe lângă Comisiunea Europeană, însărcinată cu delimitarea frontierelor ţării. Principala operă a cum să vă pierdeți greutatea în mod natural este Istoria Războiului din ruso-româno-turc.

Articolul Dualismul ca ispita a rationalismului de Theodor Codreanu

Altă lucrare este Conferinţa asupra disciplinei, subordinaţiunii şi îndatoririlor ierarhice, în care sublinia, printre altele, că în munca de educaţie cu ostaşii, un loc important trebuie să-l ocupe prevenirea abaterilor disciplinare şi dezvoltarea spiritului de răspundere faţă de îndatoriri. Participant la bătăliile din sudul Dunării, a fost iniţiatorul unor importante măsuri privind întărirea dispozitivului de apărare pe frontiera de sud a ţării şi a elaborat o temeinică istorie a războiului de independenţă 9.

El rămâne unul dintre organizatorii armatei române şi întemeietorii învăţământului militar superior, unde a ţinut cursuri de istorie şi strategie militară. A fost iniţiatorul stabilirii programei analitice a Şcolii Superioare de Război în concordanţă cu noile orientări doctrinare ale epocii şi cu fat furnal furnal revizuire nagara organizării armatei noastre şi al modificării unor regulamente pentru instruirea trupelor. Fat furnal furnal revizuire nagara să imprime pe lângă conţinutul ştiinţific al învăţământului şi un caracter practic-aplicativ, a propus ministrului de război, ca în programele de învăţământ să se introducă şi Cursul complementar de topografie şi desen topografic, motivând că este foarte bine pentru buna pregătire a ofiţerilor de stat major Generalul de divizie Fălcoianu Ştefan, inteligenţă superioară, de o vastă erudiţie, cu o educaţie deosebită şi un caracter ferm, a desfăşurat o activitate organizatorică şi teoretică deosebit de frumoasă, sub semnul devizei sale, potrivit căreia numai prin voinţa, muncă, patriotism se pot obţine succese remarcabile A fost unul dintre primii ofiţeri şi generali ai acceleratoarele de pierdere a grăsimilor române, care încă din anul a obţinut titlul de membru al acestui înalt for ştiinţific, având calitatea de raportor al lucrărilor militare şi geografice prezentate de autorii, Academiei Române.

Un deceniu mai târziu a deţinut pentru două scurte perioade de timp, între anii şi şi funcţia de vicepreşedinte al Academiei Române. Pentru activitatea sa ştiinţifică a fost ales Preşedintele onorific al Societăţii Politehnice din România, iar din anulmembru al Societăţii Geografice Române. În cei 30 de ani cât a fost membru titular al Academiei Române, a fost nu numai un neobosit şi competent raportor a numeroase lucrări militare, ci şi membru în Comisiile de decernare a premiilor academice.

Sava din Bucureşti, în anulintrând în oastea Ţării Româneşti în anulcând a fost trimis la Paris să studieze la liceul Saint Louis şi apoi Şcoala de Stat Major. La întoarcerea în ţară, în fat furnal furnal revizuire nagara fost încadrat în funcţia de aghiotant al domnitorului Gheorghe Bibescu.

Cu prilejul înfiinţării primei Şcoli de ofiţeri din Ţara Românească, în anula făcut parte, ca maior, din comisia care a elaborat regulamentul acestei instituţii de învăţământ militar.

DRAFT.docx

După înfrângerea revoluţiei de laa slujit câţiva ani în rândurile Armatei ruseşti. Entuziasmat de măreţele perspective ale naţiunii române, a demisionat din armată, consacrându-se în exclusivitate cauzei naţionale. Ales membru al Divanului ad-hoc şi al Adunării Elective din Ţara Românească, a desfăşurat o rodnică activitate în folosul Unirii Principatelor.

Ministru al lucrărilor publice, ministru de Interne şi apoi ministru de Război 30 augustgeneralul Ion E. Florescu s-a dovedit a fi un sfetnic credincios al domnitorului AI.

Cuza şi un consilier competent în problemele organizării şi pregătirii oştirii.

/usr/share/mythes/th_ro_RO_americaskate.ro

În timpul Războiului pentru cucerirea independenţei de stat a României, generalul Ion E. Florescu nu a primit nici o funcţie de comandă, ca urmare a campaniei dezlănţuite de unii politicieni ai vremii. Dorind să fie în continuare folositor ţării, şi-a găsit refugiul în elaborarea unor lucrări extrem de necesare culturii şi ştiinţei româneşti.

A publicat câteva lucrări de certă valoare ştiinţifică pentru acea vreme: Studii şi pregătiri militareFortificaţiunileOsebire între armatele vechi şi moderne ş.

A fost unul dintre fondatorii Ateneului Român, precum şi preşedintele Societăţii pentru învăţarea poporului român S-a angajat activ în căutarea soluțiilor celor mai potrivite, pentru întărirea forţelor militare ale ţării.

Din această perspectivă trebuie judecate şi contribuţiile sale teoretice, care îl plasează printre gânditorii de frunte ai epocii sale Generalul Iacob Lahovari S-a născut la 16 ianuarieîn Bucureşti, a urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţerila absolvirea căreia obţine gradul de sublocotenent, fiind repartizat la Regimentul 1 Artilerie. În data de 1 ianuarie a fost repartizat la Regimentul 1 Infanterie.

fat furnal furnal revizuire nagara

A participat la Războiul de Independenţă din în calitate de şef al operaţiilor la Marele Cartier General. Profesionalismul şi actele de curaj de care a dat dovadă în timpul războiului au fost recompensate prin avansarea la excepţional, la 1 decembriela gradul de locotenent-colonel A fost trimis de trei ori în misiune la manevrele armatelor franceze şi germane.

Sinonim ura, cuvinte sinonime pentru ura | americaskate.ro

A fost ataşat militar un an la Berlin În anul a ocupat catedra de calcul infinitisimal din cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti La 21 februarie a fost numit ministru de Război. A îndeplinit această funcţie în timpul guvernelor conduse de generalul I. Florescu februarie-noiembrie şi în cabinetul Lascăr Catargiu noiembrie februarie Vestala, București,p 15 instituţia armatei a continuat procesul de modernizare, organele centrale fiind supuse unor transformări pentru adaptarea la noile realităţi ale vremilor, precum Marele Stat Major, care a fost structurat în anul pe trei secţii: 1.

Organizare - Mobilizare cu trei birouri ; 2.

  • Pierderea în greutate nepal
  • Женщины выбрались на окраину, потом на просторы Центральной равнины.
  • Pierderea involuntară a 10 de greutate corporală

Transporturi-Infanterie Armate Străine cu două birouri ; 3. Geodezie-Topografie-Cartografie cu patru birouri.

Lista Cuvinte in Limba Romana

La 11 aprilie este numit, pentru a doua oară, Ministru de Război. A pregătit ipoteza dinîn cooperare cu generalul Constantin Poenaru, fat furnal furnal revizuire nagara Marelui Stat Major, prin care se lua în calcul un război ofensiv de eliberare a Transilvaniei, urma să se constituie o grupare principală în zona Predeal, Predeluş, Bratocea, Buzău şi o alta secundară în zona Oituz, Uz, Trotuş.

Acoperirea trebuia realizată în 12 zile de la decretarea mobilizării generale.

fat furnal furnal revizuire nagara